Mikael Melitshenko

VD Inkubera
Jag vet nu mina inre mål!

Innan jag började Clarity Program visste jag inte mina inre mål. Och det var rätt jobbigt. Den fråga som jag utforskat och kommit till klarhet med är därför hur jag som VD kan förena Inkuberas organisationsmål med mina inre mål, som har blivit synliga i Clarity Program. Mitt ledarskap och min passion förankras nu varje dag i en mapp som heter Clarity Document. Under det har jag fyra punkter och frågor som jag regelbundet stämmer av både mot min egen och Inkuberas vision. 

  • Vision – Är det jag gör i i enlighet med Inkuberas vision?
  • Gåvor – Vad är mina gåvor och hur kan jag använda dem på bästa sätt för att förverkliga Inkuberas vision?
  • Gåshud – Viktigt i mitt arbete är att jag får gåshud. Jag skriver upp och reflekterar över de stunder som jag fått det, för att kunna komma dit oftare.
  • Aktiviteter – En gång i veckan stämmer jag av att de aktiviteter som vi bestämt i teamet leder mot vår vision och vad jag ska fokusera på under nästkommande vecka.